ABBYY FlexiCapture

Inteligentní řešení pro vytěžování dat z dokumentů

ABBYY FlexiCapture je inteligentní řešení pro vytěžování dat z dokumentů bez nutnosti ručního vyhledávání údajů a jejich přepisování nebo kopírování. Je určeno všem organizacím, které pracují s desítkami, stovkami až tisíci dokumentů denně a hledají řešení pro zefektivnění procesů souvisejících se zpracováním dokumentů.

Prospekt ABBYY FlexiCapture »

Výhody digitalizace dokumentů

S pomocí ABBYY FlexiCapture lze výrazně snížit čas potřebný pro zpracování dokumentů, významnou část zpracování plně zautomatizovat a získaný čas zaměstnanců využít jinak - lépe. Mezi hlavní přednosti ABBYY FlexiCapture patří schopnost naučit se rozpoznat typy dokumentů, a ty pak dle předem definovaných pravidel zpracovávat.

Při digitalizaci dokumentů tedy není nutné dokumenty opatřovat čárovými kódy pro určení začátku a konce dokumentu, stejně tak není nutné třídit je dle typu (smlouva, faktura, dotazník apod.), neboť ABBYY FlexiCapture provede vše zcela automaticky. Vy pouze založíte dokumenty do multifunkce a spustíte skenování.

Dokumenty, které jsou již v elektronické podobě snadno naimportujete ručně nebo automatickým zpracováním, např. formou sledování příchozí pošty na definované e-mailové adrese. U každého typu se pak v dokumentech automaticky vyhledají požadované údaje a ty se předají danému systému nebo systémům (ERP, DMS.)


Příklady typického použití:

  • Z faktury vyčte IČO, datum splatnosti, částku k proplacení, měnu a všechny další potřebné údaje. Ty následně předá účetnímu systému pro zaúčtování a provedení platby nebo DMS systému vč. faktury ve formátu PDF/A pro dlouhodobou archivaci.
  • Ze smlouvy získá údaje o smluvních stranách, zkontroluje přítomnost podpisů a následně dokument založí do DMS systému s vytěženými indexy pro snadné, pozdější dohledání.
  • Z dotazníku či testu vyčte odpovědi, které uloží do přehledné excelové tabulky pro následné vyhodnocení a analýzy.

Princip automatického zpracování dokumentů

ABBYY FlexiCapture - inteligentní řešení pro vytěžování dat z dokumentů


Máte zájem o bezplatnou konzultaci?

Kontaktujte nás pomocí následujícího formuláře:

BEZPLATNÁ KONZULTACE
* povinná informace

*
*
*