Analýza tiskového prostředí

Kopírky, tiskárny, multifunkce, Konica Minolta, pronájem, analýzaHlavním cílem analýzy tiskového prostředí (tiskové analýzy) je poukázání na stávající tiskové náklady, z toho vyplývající snížení nákladů a zefektivnění práce ve společnosti. Základními stavebními prvky jsou zaměření se na realizaci optimálního komplexního tiskového systému a efektivní využití kancelářské techniky.

Co je analýza tiskového prostředí?

Analýza, plánování a realizace optimálního komplexního tiskového systému a využití kancelářské techniky. Využití kombinace moderní kancelářské technologie, efektivních firemních procesů a koncepčních nástrojů na snížení nákladů a zvýšení produktivity. Uzavírá se smlouva o nedotknutelnosti dat.

Proč analýzu tiskového prostředí potřebujete?

 • Zajištění kvality výstupů, efektivity a optimalizace nákladů
  (měřitelná finanční úspora až 50% současných nákladů na tisk).

Co Vám analýza tiskového prostředí přinese?

 • Významné finanční úspory.
 • Optimalizace zařízení, procesů a tiskových nákladů.
 • Jednodušší správa, organizace a zabezpečení před zneužitím.

Předmětem analýzy jsou především tyto otázky:

 • Kolik tisků a kopií Vaši pracovníci produkují?
 • Je Vaše tisková technika využívána efektivně?
 • Jaký je přesný celkový počet kopírovacích strojů, tiskáren a faxů, které využíváte?
 • Jaká je přesná výše nákladů, které na provoz těchto zařízení vynakládáte?
 • Kteří zaměstnanci, na jakých místech a za jakým účelem tiskovou techniku využívají?
 • Jaká je skutečná cena jedné kopie či výtisku?
 • Jak náklady na tisk výrazně snížit a přitom zlepšit efektivnost a celkovou kvalitu práce?

Součástí našich odpovědí na Vaše otázky budou i tyto informace:

 • Jaká kopírovací a tisková zařízení jsou pro Vás optimální.
 • Jak postavit systém kompletní správy kopírovacích a tiskových zařízení.
 • Jaké jsou možnosti financování navrhovaného tiskového systému.
 • Jak dosáhnout optimálních nákladů.

Úspor tiskového systému (20-50%) je dosaženo pomocí:

 • Optimalizace výběru a rozmístění zařízení.
 • Zavedení sofistikovaných softwarových nástrojů.
 • Optimalizace toků dokumentů.
 • Změnou technologie tisku či kopírování.
 • Optimalizací provozních a pořizovacích nákladů.

Další bonusy analýzy tiskového prostředí:

 • Transparentnost a možnost kontroly nákladů.
 • Možnost plánování nákladů a optimální financování tiskových procesů.
 • Jednodušší správa a zabezpečení před zneužitím.
 • Minimální starost o funkčnost systému a nižší zatížení IT.
 • Efektivní využití všech prvků systému.
 • Flexibilita systému, který je přizpůsobitelný dalším požadavkům.
 • Vyšší komfort pro všechny uživatele a zjednodušení firemních procesů.
 • Existence silného ELITE PARTNERA Konica Minolty ARCO OFFICE s.r.o.