Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení:

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.arcooffice.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.arcooffice.cz, ARCO OFFICE s.r.o., se sídlem Ke Kladivům 970/9, 165 00 Praha 6, IČ: 25720635, DIČ: CZ25720635, kontakt: info@arcooffice.cz, tel: 235 361 158, a kupujícího. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy.

1.2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Reklamační řád společnosti ARCO OFFICE s.r.o.

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů:

2.1. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

2.3. Kupující (spotřebitel) – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.4. Kupující (nikoliv spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2.5. Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3.1. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.2. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, tedy doručením potvrzení objednávky.

3.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedou k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující je má možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit.

3.4. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Zboží

4.1. Prodávající nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

5. Ceny

5.1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.arcooffice.cz, a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

5.2. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit.

5.3. Ceny nabízené v internetovém obchodě www.arcooffice.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím internetového obchodu www.arcooffice.cz.

5.4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

5.5. Výjimečné situace: U zboží označeného pojmem „na dotaz“ je možné, že z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR či neočekávaných změn obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu se neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu. U takto označeného zboží, kterého dostupnost si může kupující ověřit dotazem na e-mailové adrese info@arcooffice.cz, vzniká kupní smlouva až po vzájemné mailové komunikaci, kde jsou vyjádřeny vůle stran k uzavření kupní smlouvy na základě vzájemně dohodnutých podmínek.

6. Platební podmínky a doprava

6.1. Přijaté objednávky jsou zpracovávány nejpozději do následujícího pracovního dne, je-li zboží dostupné skladem. V případě, že zboží není na skladě, budete vyrozuměni obchodním oddělením o přepokládaném termínu dodání, případě o možnosti částečného vykrytí objednávky.

6.2. Možnosti plateb na internetovém obchodě www.arcooffice.cz jsou následující:

  • a) Zálohová faktura: vystavíme Vám zálohovou fakturu (proforma) fakturu, kterou pošleme na Vaši emailovou adresu. Po zaplacení zálohové faktury (připsání částky na účet), budeme zboží expedovat. Cena za poštovné a balné 99,- Kč/bez DPH.
  • b) Dobírka: zásilku Vám doručí dopravce, kterému zboží zaplatíte. Cena za poštovné a balné 99,- Kč/bez DPH + 50,- Kč/bez DPH dobírka.

6.3. Při nákupu na internetovém obchodě www.arcooffice.cz nad 5 000,- Kč/bez DPH je poštovné i balné zdarma.

6.4. V případě objednání více kusů zboží, platíte pouze jedno dopravné a balné.

6.5. Uvedené ceny platí pro přepravu v rámci České republiky. Cena přepravy do jiných států je individuální a vychází z ceny konkrétní objednávky.

6.6. Pokud v případě platby předem neobdržíme platbu do data splatnosti uvedeného na zálohové (proforma) faktuře, je objednávka automaticky stornována.

6.7. Pro dodání objednaného zboží využívá prodávající zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu a expresní balíkovou službu TopTrans.

6.8. Bílý kopírovací papír je nutné objednávat pouze po pěti balících = 1 karton (2 500 archů). Tím je zajištěna lepší ochrana zboží při přepravě.

7. Právo odstoupení od smlouvy

7.1. Inkoustové náplně a tonery po otevření originálního balení jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Kupující má právo bez udání důvodu vrátit pouze neotevřené inkoustové náplně a tonery.

7.2. Právo odstoupení od smlouvy neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. V takovém případě je třeba postupovat v souladu s Reklamačním řádem.

7.3. Kupující, který je spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Spotřebitel realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy odešle prodávajícímu nejpozději do 14. dne ode dne převzetí věci na adresu provozovny ARCO OFFICE s.r.o., Polní 403, 273 53 Hostouň u Prahy. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme splnění následujících podmínek:

  • tiskárny a multifunkční zařízení musí být kompletní v originálním obalu (včetně případných kabelů, manuálů, ovladačů atd.)
  • nesmí být použito pro tisk nebo kopírování více než 30 vytištěných stran
  • zboží musí být nepoškozené a nevykazující žádnou mechanickou či jinou závadu
  • zboží musí být schopné dalšího prodeje
  • tiskové náplně a tonery musí být v případě vrácení originálně zabaleny

7.4. Pokud budou všechny výše uvedené podmínky splněny, prodejce vystaví dobropis a odešle platbu převodem na účet kupujícího. Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající však může vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížené hodnoty vráceného zboží (náhradu škody), pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

7.5. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

7.6. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží uvedeného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

7.7. Vrácení peněz: peníze jsou vráceny nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle k odstoupení. Pokud budou všechny výše uvedené podmínky splněny, prodejce vystaví dobropis a odešle platbu převodem na účet kupujícího.

7.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu výrobku v internetovém obchodě www.arcooffice.cz.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje prodávající vymaže na základě písemné žádosti na e-mail info@arcooffice.cz či doručením dopisu na adresu sídla společnosti ARCO OFFICE s.r.o.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto podmínky nabývají v platnosti a účinnosti dne 1.5.2012.