ABBYY Recognition Server

Digitalizace dokumentů a konverze PDF

ABBY Recognition Server je výkonným serverovým řešením pro automatickou digitalizaci dokumentů. Umožňuje efektivně převádět papírové a obrazové dokumenty do elektronických souborů, vhodných pro dlouhodobou digitální archivaci a fulltextové vyhledávání.

Prospekt ABBYY Recognition Server »

Software automaticky získává obrazy dokumentů ze skenerů, souborů, e-mailových serverů i z knihoven MS SharePoint. Optickým rozpoznáváním znaků (OCR) vytváří text pro vyhledávání a nabízí možnost přidat metadata. Zpracovává také čárové a QR kódy.
Výsledná data ukládá přímo do síťových složek nebo různých systémů pro ukládání a správu dokumentů, a to ve formátech prohledávatelných PDF, XML dat nebo souborů MS Office.


Princip automatické konverze dokumentů

ABBYY Recognition Server - princip automatické konverze dokumentů


Postup automatizované konverze dokumentů a PDF

1. krok: Skenování a vstup dokumentů
Aplikace podporuje dávkové skenování a obsahuje nástroje pro vylepšení kvality dokumentu, lze využít rovněž příkazů pro automatické rozdělení stránek nebo změny jejich pořadí. Vstup je možný přes skener, automatické načtení z knihoven a složek či pomocí e-mailu.

2. krok: Zpracování dokumentů metodou OCR
Díky pokročilé OCR technologii systém podporuje funkce pro zvýšení přesnosti rozpoznávání, zahrnující předzpracování obrazu, určení typu písma a tisku apod.

  • Ověření - doplňkové rozhraní Verification Station nabízí ověření, je-li požadované.
  • Indexování - pokud je nutné, lze indexovat dokumenty buď ručně přes doplňkové rozhraní Indexing Station, nebo automaticky se systémy třetích stran.
  • Rozpoznávání technických výkresů a historických textů.
  • Pokročilé zpracování PDF - vytváří PDF a PDF/A, podpora standardů PDF/A-1A, 1b,
    PDF/A-2a, 2b, 2u, vytváří soubory optimalizované pro stahování z internetu.

3. krok: Sestavení a export dokumentů
Po fázi rozpoznávání sestaví Recognition Server zpracované stránky do jednotlivých dokumentů, které mohou být odděleny pomocí čárových kódů, separačních prázdných listů nebo definovaným počtem stránek.

  • Rozličné výstupní formáty - rozsah formátů zahrnuje prohledávatelná PDF a PDF/A, MS Office dokumenty, XML, HTML, TXT a další.
  • Odesílání e-mailem - převedené dokumenty lze odeslat zpět odesílateli nebo seznamu příjemců.
  • Publikace do síťových složek nebo MS SharePointu - výsledné soubory lze automaticky nahrát do strukturovaných síťových složek nebo knihoven SharePointu. Naskenovaná PDF, uložená v SharePointu, lze rozšířit o textovou vrstvu a uložit pod novým číslem verze.

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?

Kontaktujte nás pomocí následujícího formuláře:

BEZPLATNÁ KONZULTACE
* povinná informace

*
*
*