ScanFlow - Faktury

ScanFlow - Faktury

Polo-automatické získávání dat z faktur

Řešení vhodné pro zpracování pevně strukturovaných formulářů, jako faktury, objednávky či jiné doklady. Umožňuje automatické vytěžování požadovaných údajů (získávání textů) bez nutnosti přepisování textu na klávesnici, jejich ověření a uložení do požadovaného formátu nebo export do informačního systému.

Prospekt ScanFlow - Faktury »

ScanFlow pro zpracování faktur funguje na principu OCR modulu a učícího se algoritmu, který s přibývajícím počtem dokumentů zpřesňuje výsledky vyhledávání. ScanFlow lze integrovat s e-mailovou schránkou nebo na dotykový panel multifunkčního zařízení Konica Minolta.


Postup zpracování dokumentu

Po zaučení dokumentu při prvním skenování dochází u dalších dokumentů již k automatickému vytěžení všech textů z dokumentu. Z těchto údajů systém rozpozná, o jaký typ dokumentu se jedná (jde se o tzv. šablonu dokumentu). Do této šablonyScanFlow - Faktury jsou vyhledány požadované údaje z dokumentu (např. číslo faktury, IČO dodavatele apod.) a jsou zobrazeny ve formě seznamu nalezených atributů. Uživatel může kdykoliv kterýkoliv údaj opravit nebo upřesnit.
Po automatické kontrole a po kontrole vytěžených údajů uživatelem dojde k uložení souboru do požadovaného formátu nebo k exportu dat do informačního systému, ke kterému je ScanFlow připojen.


Přínosy řešení ScanFlow - Faktury:

  • Minimalizace práce uživatele, polo-automatizované zpracování.
  • Automatické vytěžení údajů -> archivace dokumentu -> založení záznamu v informačním systému.
  • Kontrola dat na vstupu (validace oproti databázi nebo ERP systému).
  • Minimalizace lidských chyb a překlepů, kontrola dokumentů, které vstupují do systému.
  • Plná kompatibilita s DMS Konica Minolta dokoniCASE.
  • Integrace se stávajícími informačními systémy.

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?

Kontaktujte nás pomocí následujícího formuláře:

BEZPLATNÁ KONZULTACE
* povinná informace

*
*
*