840 740 840

Elektronické podepisování dokumentů

Ať už uzavíráte smlouvy či potřebujete podepsat jiný právně uznatelný dokument, je tu pro vás připraven balíček pro elektronické podepisování dokumentů. Jde o 100% náhradu papírového podepisování dokumentů.

Řešení zajistí odeslání dokumentu k podpisu během pár minut,  jeho rychlý podpis a možnost činit tak na PC i na mobilním zařízení odkudkoliv. Elektronické podepisování je bezpečné, snadno ovladatelné a rychle implementovatelné.

Mám zájem

RYCHLOST

Jakýkoliv dokument připravíte a odešlete k podpisu během pár minut. Podpis protistrany trvá minuty, ne dny. Dle našich zkušeností je 82% smluv podepsaných do 24 hodin, z čehož 49% do 1 hodiny. Rovněž se eliminuje riziko ztráty dokumentu.

 

BEZPEČNOST

Řešení je plně v souladu s českými zákony a evropskou normou eIDAS. Zajišťuje 100% platný, vymahatelný a bezpečný elektronický podpis a plně tak nahrazuje  papírové podepisování dokumentů s platností na území celé EU.

 

JEDNODUCHOST

Díky mobilním zařízením, můžete dohodu uzavřít v reálném čase, na libovolném místě a v jakékoliv situaci. Nemusíte nic instalovat, naše webová aplikace funguje na všech počítačích a inteligentních zařízeních. Uživatelské rozhraní je velice intuitivní.

 

IMPLEMENTACE

Vše zvládneme během jediného dne. Pro nasazení našeho řešení nepotřebujete vlastní infrastrukturu ani žádnou licenci. Platíte za to, co skutečně využíváte – tedy za každý elektronicky podepsaný dokument. Ano, tak je to jednoduché. Aktivujeme váš účet, zaškolíme vás a vy můžete službu začít ihned používat. Možnost rozšíření o vlastní branding.

Řešení je připraveno na propojení s CRM a DMS systémy. Lze propojit například s naším systémem FlowDoc, který řídí celý životní cyklus dokumentů.

Nákup, výroba, servis

Výkaz práce, Předávací protokol, Servisní protokol, Protokol (o předání vozu, o prohlídce bytu, o kontrole), Dodací list, Nákupní objednávka, Dobropis, Servisní smlouva

Marketing, prodej

Návrh objednávky, Smlouva (rámcová, kupní, nájemní, rezervační, o dílo, o spolupráci …), Ceník, Obchodní podmínky – VOP, Dohoda o mlčenlivosti – NDA, Zpracování osobních údajů – GDPR, Prohlášení o původu peněžních prostředků – AML, Čestné prohlášení, Plná moc, Etický kodex

Personalistika (HR)

Hromadné rozesílání „růžového“ Daňové prohlášení, Evidenční list důchodového pojištění – ELDP, Dohoda o používání služebního vozidla, Převzetí pracovních pomůcek, Seznámení zaměstnance s předpisy, Prezenční listiny na školeních, Dohoda o hmotné odpovědnosti, Srážky ze mzdy, Oznámení o překážkách na straně zaměstnavatele a náhradě mzdy