840 740 840

Zabezpečení a účtování tisků

SafeQ je nástroj, který řeší správu a zabezpečení tisku, poskytne o něm detailní přehled a sníží tiskové náklady. Současně odstraní problém s promícháváním tisků jednotlivých uživatelů na společném tiskovém zařízení. Zamezí, aby se citlivá data z vytisknutých dokumentů dostala do nepovolaných rukou. SafeQ je škálovatelné řešení vhodné jak pro malé a střední firmy, tak pro rozsáhlé korporátní prostředí.

Hlavní benefity SafeQ

  • Zabezpečení tisku
  • Zhotovení tisku na libovolném zařízení
  • Přihlášení uživatele čipovou kartou
  • Jednotná databáze uživatelů
  • Detailní reporty až na úroveň uživatele
  • Projektové nebo kreditní účtování
  • Možnost tvorby tiskových pravidel
  • Další informace najdete v SafeQ specifikaci
Mám zájem

Autentizace

poskytuje pohodlné přihlášení uživatele ke stroji pomocí bezkontaktní karty, jména a hesla nebo PINu. Teprve po přihlášení se tisková úloha zhotoví.

Tiskový roaming

umožňuje uživatelům vyzvednout svou tiskovou úlohu na kterémkoliv zařízení v rámci sítě. Uživatel tak není vázán na konkrétní zařízení.

Reporty

nabízejí podrobné statistiky o tisku, kopírování i skenování až na úroveň jednotlivého uživatele a za libovolné období.

Tisková pravidla

umožňují správci nastavit podmínky jako omezení přístupových práv k barevnému tisku, povinné využívání oboustranného tisku a mnoho dalšího. Aplikace jasných pravidel vede k úspoře tiskových nákladů.

Kreditní účtování

je základním modulem pro školy a projektová prostředí, kde je nutné tiskové náklady účtovat zpět svému původci nebo využívat předplacený kredit.

Mobilní tisk

umožňuje uživatelům posílat tiskové úlohy z mobilních zařízení e-mailem nebo přes webovou stránku.