840 740 840

Vytěžování faktur formou služby

Co vlastně chápat pod pojmem vytěžováním dat z faktur? Jde o strojové získávání hlavičkových (případně i položkových) údajů z přijatých faktur. Data jsou následně uložena v univerzálním souboru, který slouží k jejich jednoduchému importu do jakékoliv ekonomického systému.
Účelem je nahrazení lidské síly při rutinní práci s příjmem faktur a zefektivnění celého procesu.

Mám zájem

Proč chtít toto řešení?

  • Nahrazuje manuální přepisování
  • Snižuje časovou náročnost
  • Odstraňuje chybovost
  • Šetří čas zaměstnance
  • Eliminuje velké vstupní investice

Naše řešení je velmi jednoduché, s téměř nulovými náklady na implementaci a průhledným účtováním. Je vhodné všechny společnosti bez ohledu na měsíční objem  faktur. Docílíme 100% úspěšnosti vytěžení od prvního dne nasazení. Navíc bez nutnosti vytvářet šablony. To je vytěžování pomocí umělé inteligence.

Jak služba funguje?

1. vstup faktury: jednoduše zašlete fakturu e-mailem ve formátu PDF (volitelně naskenujete).

2. proces vytěžení: umělá inteligence na straně Konica Minolta a na principu porozumění textu vytěží z faktury potřebná data. Proces vytěžení zahrnuje i případnou ruční verifikaci (mnoho konkurenčních řešení přesouvá verifikaci na stranu zákazníka).

3. výstup dat: obdržíte 100% ověřená data vyexportovaná do formátu XML a PDF. Data z tohoto univerzálního formátu se automaticky importují do vašeho ekonomického systému. Zde se zobrazí nově založená faktura se všemi vyplněnými náležitostmi.

Kontaktujte nás pro bližší informace.

Cenové srovnání člověk versus služba

Ze statistik i reálného testování Konica Minolta vyplývá, že při zachování 8-hodinové pracovní doby lze ručně zadat do systému až 3200 faktur měsíčně. Při průměrné mzdě juniorní pozice účetní 32 000 Kč se dostáváme na mzdový náklad 41 600 Kč z pohledu zaměstnavatele.

Prostým výpočtem tedy docházíme k částce 13 Kč za ručně přepsanou fakturu versus 7 Kč za automaticky vytěženou fakturu v rámci naší služby.

Tento  odhad je platný bez ohledu na měsíční objem faktur. Čím menší množství faktur, tím méně vynaloženého času na jejich příjem, ale také méně mzdových nákladů. Cenový odhad za přepis jedné faktury tak zůstává stále stejný.

Účtování  služby

Zákazník má možnost zvolit pro každou jednotlivou fakturu, zda bude vytěžena v režimu STANDARD nebo EXPRESS.

Typ STANDARD je pro běžné faktury, které se verifikují nejpozději do 48 hodin na straně Konica minolta a jsou vždy 100% vytěžené.

U typu EXPRESS se faktury vytěží pouze v rámci softwaru pomocí umělé inteligence, která bývá obvykle úspěšná na 90%, ale již dále nepostupují k manuální verifikaci a doplnění na straně Konica Minolta. Takové faktury se zákazníkovi vrátí vytěžené zpět nejpozději do 1 hodiny.

Kontaktujte nás pro bližší cenové informace.

Implementace

Nasazení této služby je velice rychlé a není k němu potřeba mít vlastní infrastrukturu ani kupovat žádnou licenci. Zákazník platí pouze aktivační poplatek za nasazení služby. Na měsíční bázi se pak účtuje počet reálně vytěžených faktur.

Oblasti použití

Vytěžování faktur formou služby je vhodné pro jakoukoliv společnost nebo organizaci bez ohledu na měsíční objem faktur. A to díky minimální ceně za implementaci a nulové ceně za nákup licencí.

Návratnost nákladů na provoz je okamžitá a není potřeba vytvářet složité kalkulace.